Používame zabezpečení HTTPS a SSL certifikát

https-3344700_1920

Co je HTTPS ?

Jedná se o šifrovací protokol, který je nejvíce využívaným způsobem zabezpečení komunikace klienta a serveru. Ověření serveru a šifrování dat je zajištěno pomocí digitálních certifikátů. Stránky, které používají zabezpečení pomoci HTTPS, poznáme podle URL adresy stránky, kde je to určeno https:// před doménovým jménem nebo vás na to upozorní prohlížeč.

K čemu slouží HTTPS ?

HTTPS je založené na principu asymetrického šifrování použitím dvou šifrovacích klíčů (veřejný a soukromý), které má každá z komunikujících stran. Veřejný klíč je nutné zveřejnit a zajistit jeho správné předání všem, kteří jej budou chtít použít. Pokud pomocí tohoto klíče kdokoliv zašifruje zprávu, je zajištěno, že ji bude moci rozšifrovat jen majitel použitého veřejného klíče odpovídajícím soukromým klíčem.