Reklamace a vrácení zboží

Adresa pro reklamace/vrácení zboží:
PUZZLE4U.CZ - Milena Mouchová
Nám. 5.května 411/1
500 02  Hradec Králové
info@puzzle4u.cz 


1. Reklamace Dopravy - doručení poškozené zásilky dopravcem

Při převzetí zásilky prosím zkontrolujte pečlivě její obal. V případě zjevného poškození (propíchnutý či děravý karton, promáčklý nebo zlomený roh, naražená hrana obalu zásilku prosím nepřebírejte a zjištěné závady zaznamenejte do dokladů doprovázející zásilku – Doručovací List. Stejně tak v případě zvuků signalizujících rozbití zboží uvnitř.
Pokud je obal neporušený, ale zboží uvnitř poškozeno, je nutné o této skutečnosti informovat reklamační oddělení naši společnosti neprodleně po zjištění poškození.
Pro urychlení vyřízení závady v přepravě, doporučujeme vytvořit fotodokumentaci doručené zásilky včetně transportního obalu a štítku.


2. Reklamace zboží, které má v záruční době vady

  • Reklamaci zboží v záruční době je potřebné podat písemně na níže uvedeném formuláři (Formulář pro reklamaci zboží) a to zasláním na email nebo klasickou poštou.
  • Kupující je povinen zkontrolovat obsah balení objednávky ihned po doručení zboží. V případě, že v originálním balení výrobce chybí součásti uváděny v návodu výrobce, je tuto skutečnost kupující neprodleně (max. do 3 dnů) nahlásit prodávajícímu prostřednictvým emailu s přiloženým reklamačním formulářem. Na pozdější reklamace obsahu (vyjímaje dílky puzzle) nebude brán zřetel.
  • Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem), po fyzickém obdržení zásilky k reklamaci. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • V případě reklamace chybějícího dílku puzzle, je potřebné nafotit sestavené puzzle a vyplnit reklamační formulář a zákazníkovi je odesláno puzzle nové v co nejkratší době bez nároku na vrácení původního balení. 
  • O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem.
  • Je-li kupující fyzická osoba, lhůta pro vyřízení reklamace činí maximálně 30 dní. Je-li právnická osoba, není určena zákonná lhůta, nicméně se snažíme dodržet stejný termín jako u reklamace u fyzické osoby.
  • Přiměřené náklady v případě oprávněné reklamace, budou kupujícímu vyplaceny po jejich doložení (scan účtenky za poštovné atd) a zaslání na adresu info@puzzle4u.cz
  • Reklamované zboží zašle kupující (na své náklady) na výše uvedenou adresu nebo je možné domluvit svoz reklamace.
  • Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na čísle telefonu uvedenému nahoře v hlavičce nebo na emailu:  info@puzzle4u.cz .
  • Reklamovat nelze dárky navíc připojené k objednávce nebo k položce. 

Nejčastěji kladené dotazy

Do kdy mohu vrátit zboží bez udání důvodu?

Do 14 dnů od doručení.

Kam mám vracené zboží zanést / poslat?

Pokud po dokončení online reklamačního procesu  budete vybídnut/a k zaslání / vrácení zboží, nalepíte námi zaslaný štítek s adresou na dobře zabalené vracené zboží a odešlete.

Do kdy mohu očekávat peníze za vrácené zboží?

Jakmile obdržíme vaši vrácenou zásilku, zkontrolujeme ji a poté začneme pracovat na vrácení peněz. Zpravidla se jedná o 7 dnů, zákonná lhůta je 14 dnů.
 

Jak dlouho bude reklamace trvat?

Reklamace se snažíme vyřídit co nejdříve, zákonná lhůta je 30 dnů.